Aquestes són les dates provisionals de preinscripció pel curs escolar 2017-18 [...]

Cal presentar

DOCUMENTACIÓ:

• Full de preinscripció oficial signat pel pare o mare (facilitat per l’escola).

• Original i fotocòpia del llibre de família.

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a).

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual del nen/a).

Les sol·licituds s'ordenen a partir de l'aplicació dels criteris de prioritat.

Important   Cal trucar a l'escola per demanar hora

                  Telèfon :933409150

Més informació