juny2017 DEF

Del 12 al 16 de juny amb cita prèvia [...]

Horari dilluns, dimecres, dijous i divendres d'11, 00 h a 13,00 h


Cal haver trucat abans per concertar cita al telèfon: 93-3409150.

 

Documentació que han de portar tots els alumnes

  1. FULL DE MATRICULA  omplert i signat
  2. CARTA DE COMPROMÍS
  3. FOTOGRAFIES CARNET  6 (MINÍM 1 ORIGINAL) (NOMÉS ELS DE P 3)
  4. Fotocòpia del CARNET DE VACUNACIONS
  5. Últim INFORME D'AVALUACIONS (excepte P 3)
  6. Full d'inscripció a l'AMPA
  7. Full de PREVISIÓ DE MENJADOR

 

Documentació que cal aportar tots aquells alumnes NO PREINSCRITS al centre:

  • LLIBRE DE FAMÍLIA o partida de naixement de l'alumne
  • fotocòpia DNI pare/mare
  • fotocòpia TSI (Targeta Sanitària) de l'alumne

 

IMPORTANT : cal passar per l'escola per recollir un sobre amb més informacions