La reutilització de llibres és un dels projectes de l’escola. Això permet fer un ús col·lectiu dels llibres de text de manera que les famílies fan una menor despesa en la compra i els alumnes s’acostumen a compartir-los i respectar-los.

A la quota de material i serveis hi ha una part destinada a la reposició d’aquests llibres.

Cada inici de curs l’escola assignarà als alumnes els llibres amb una etiqueta que els identifica. Els alumnes i les seves famílies assumeixen la responsabilitat de mantenir-los en bon estat.

 Llibres de text curs 2017-2018

 * Els llibres de REUTILITZACIÓ seran només de consulta.

P3      
Es treballa sense llibres      
P4      
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 2 978-84-316-7878-4 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 3 978-84-316-7879-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 4 978-84-316-7880-7 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 5 978-84-316-7881-4 Vicens Vives  
P5      
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 2 978-84-316-8252-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 3 978-84-316-8253-8 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 4 978-84-316-8254-5 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 5 978-84-316-8255-2 Vicens Vives  
1r      
Les històries del sol rodamón - Llibre de lectures 978-84-6611561-2 Cruïlla REUTILITZAT
Ninois matemàtiques 1EP  978-84-489-3585-6 Barcanova
Llengua Anglesa Big Surprise 1 978-0-19-451620-4 Oxford University Press
Nou- Lectojocs – quaderns 1

978-84-8412-448-1

Salvatella
Nou- Lectojocs – quaderns 2

978-84-8412-449-8

Salvatella
Música Nou Saltamartí 1 978-84-4892-028-9 Barcanova REUTILITZAT
2n      
Llibre de somnis de la lluna - Llibre de lectures 978-84-6611-613-8 Cruïlla REUTILITZAT
Ninois matemàtiques 2EP 978-84-489-3588-7 Barcanova
Nou- Lectojocs – quaderns 4

978-84-8412-465-8

Salvatella
Nou- Lectojocs – quaderns 5

978-84-8412-466-5

Salvatella
Música Nou Saltamartí 2 978-84-489-2031-9 Barcanova REUTILITZAT
Llengua Anglesa Big Surprise 2
978-0-19-451621-1 Oxford University Press
3r      
Llengua catalana 3r. CM. Llibre de coneixements 978-84-489-3163-6 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 3r CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3164-3 Barcanova
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari. Edició 2011 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 3 978-84-682-2124-3 Vicens Vives
Big Surprise 3 Activity book 978-0-19-451622-8 Oxford University Press
Big Surprise 3 Class book 978-01-945-1638-9 Oxford University Press REUTILITZAT
Matemàtiques 3r Projecte Duna.Llibre 978-84-307-1744-6 Teide REUTILITZAT
Dossier d’aprenentatge matemàtiques 3r Cicle Mitjà 978- 84-489- 3182-7 Barcanova
Música 1 Cicle Mitjà Llibre 978-84-489-3200-8 Barcanova REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 3 Projecte Duna. Llibre 978-84-307- 1450-6 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 3 Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1455-1 Teide REUTILITZAT
4t      
Llengua catalana 4t. CM. Llibre de coneixements 978-84-489-3167-4 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 4t CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3168-1 Barcanova
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 4 978-84-682-2983-6 Vicens Vives
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Big Surprise 4 Class Book 978-01-945-1639-6 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 4 Activity Book 978-0-19-451623-5 Oxford University Press
Matemàtiques Projecte Duna 4t. 978-84-307-1928-0 Teide REUTILITZAT
Dossier d’aprenentatge matemàtiques 4t Cicle Mitjà 978- 84-489- 3187-2 Barcanova
Música 2 Cicle Mitjà Llibre Barcanova REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 4t Projecte Duna Llibre 978-84-307-1992-1 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 4t Projecte Duna Llibre 978-84-307-1996-9 Teide REUTILITZAT
     
Llengua catalana 5è CS. Llibre de coneixements 978-84-489-3314-2 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 5è CS. Dossier d'aprenentatge (ed. 2014) 978-84-489-3315-9 Barcanova
Llengua castellana 5è Chimpa CS. Actividades. Vicens Vives
Big Surprise 5 Class Book 978-01-945-1640-2 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 5 Activity Book 978-0-19-451624-2 Oxford University Press
Diccionari pocket català/anglès amb cd- rom Oxford University Press REUTILITZAT
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 5è. Llibre 978-84-307-1747-7 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 5è. Quadern per practicar 978-84-307-1749-1 Teide
Ciències de la Naturalesa 5è Projecte Duna Llibre 978-84-307-1452-0 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 5è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1457-5 Teide REUTILITZAT
Música 1 Cicle Superior Llibre Barcanova REUTILITZAT
     
Llengua catalana 6è. Llibre de Coneixements 978-84-489-3479-8 Barcanova REUTILITZAT
Llengua castellana 6è Chimpa 6 CS. Actividades. 978-84-682-2813-6 Vicens Vives
Big Surprise 6 Class Book 978-01-945-1641-9 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 6 Activity Book 978-0-19-451625-9 Oxford University Press
Música 2 Cicle Superior Llibre Barcanova REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 6è. Llibre 978-84-307-1931-0 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 6è Quadern per practicar 978-84-307-1933-4 Teide
Ciències de la Naturalesa 6è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1994 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 6è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1998 Teide REUTILITZAT
Diccionari pocket català/anglès amb cd- rom Oxford University Press REUTILITZAT
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT