La reutilització de llibres és un dels projectes de l’escola. Això permet fer un ús col·lectiu dels llibres de text de manera que les famílies fan una menor despesa en la compra i els alumnes s’acostumen a compartir-los i respectar-los.

A la quota de material i serveis hi ha una part destinada a la reposició d’aquests llibres.

Cada inici de curs l’escola assignarà als alumnes els llibres amb una etiqueta que els identifica. Els alumnes i les seves famílies assumeixen la responsabilitat de mantenir-los en bon estat.

 Llibres de text curs 2016-2017

 

P3      
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 2 978-84-316-7246-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 3 978-84-316-7247-8 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 6 978-84-316-7864-7 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 3-4 anys Quadern 7 978-84-316-7865-4 Vicen Vives  
P4      
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 2 978-84-316-7878-4 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 3 978-84-316-7879-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 4 978-84-316-7880-7 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 5 978-84-316-7881-4 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 6 978-84-316-7882-1 Vicens Vives  
P5      
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 2 978-84-316-8252-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 3 978-84-316-8253-8 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 4 978-84-316-8254-5 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 5 978-84-316-8255-2 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 6 978-84-316-8256-9 Vicens Vives  
1r      
Les històries del sol rodamón - Llibre de lectures 978-84-6611561-2 Cruïlla REUTILITZAT
Lector 1 978-84-86545-83-8 Nadal  
Matemàtiques 1er Ventijol 978-84-489-3003-5 Barcanova  
Quadern Matemàtiques Ventijol 1 978-84-489-2980-0 Barcanova  
Quadern Matemàtiques Ventijol 2 978-84-489-2981-7 Barcanova  
Quadern Matemàtiques Ventijol 3 978-84-489-2982-4 Barcanova  
Castellà-CHIMPA Lengua 1.1-1.2-1.3 978-84-682-2113-7 Vicens Vives  
Música Nou Saltamartí 1 978-84-4892-028-9 Barcanova REUTILITZAT
Llengua Anglesa Big Surprise 1 Class Book 978-0-19-451620-4 Oxford University Press  
2n      
Llibre de somnis de la lluna - Llibre de lectures 978-84-6611-613-8 Cruïlla REUTILITZAT
Lector 3 978-84-86545-84-6 Nadal
Lector 4 978-86545-85-4 Nadal
Lector 5 978-86545-86-2 Nadal
Castellà - CHIMPA Lengua 2.1-2.2-2.3 978-84-682-2868-6 Vicens Vives
Quadern Matemàtiques Ventijol 4 978-84-489-2983-1 Barcanova
Quadern Matemàtiques Ventijol 5 978-84-489-2984-8 Barcanova
Matemàtiques 2ón Ventijol 978-84-489-3005-9 Barcanova
Música Nou Saltamartí 2 978-84-489-2031-9 Barcanova REUTILITZAT
Llengua Anglesa Big Surprise 2 Class Book 978-0-19-451621-1 Oxford University Press
3r      
Llengua catalana 3r. CM. Llibre de coneixements 978-84-489-3163-6 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 3r CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3164-3 Barcanova
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari. Edició 2011 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 3 978-84-682-2124-3 Vicens Vives
Big Surprise 3 Activity book 978-0-19-451622-8 Oxford University Press
Big Surprise 3 Class book 978-01-945-1638-9 Oxford University Press REUTILITZAT
Matemàtiques 3r Projecte Duna.Llibre 978-84-307-1744-6 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna3r -Quadern per practicar 978-84-307-1746-0 Teide
Música 1 Cicle Mitjà Llibre 978-84-489-3200-8 Barcanova REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 3 Projecte Duna. Llibre 978-84-307- 1450-6 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 3 Projecte Duna. Quaderns 978-84-307-1451-3 Teide
Ciències Socials 3 Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1455-1 Teide REUTILITZAT
Ciècnies Socials 3 Projecte Duna. Quaderns 978 -84-307-1456-8 Teide
4t      
Llengua catalana 4t. CM. Llibre de coneixements 978-84-489-3167-4 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 4t CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3168-1 Barcanova
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 4 978-84-682-2983-6 Vicens Vives
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Big Surprise 4 Class Book 978-01-945-1639-6 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 4 Activity Book 978-0-19-451623-5 Oxford University Press
Matemàtiques Projecte Duna 4t. 978-84-307-1928-0 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 4t. Quadern per practicar 978-84-307-1930-3 Teide
Música 2 Cicle Mitjà Llibre Barcanova REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 4t Projecte Duna Llibre 978-84-307-1992-1 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturales 4t Projecte Duna Quaderns 978-84-307-1993-8 Teide
Ciències Socials 4t Projecte Duna Llibre 978-84-307-1996-9 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 4t Projecte Duna Quaderns 978-84-307-1997 Teide
     
Llengua catalana 5è CS. Llibre de coneixements 978-84-489-3314-2 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 5è CS. Dossier d'aprenentatge (ed. 2014) 978-84-489-3315-9 Barcanova
Castellà. Cicle Superior 1 - edició 2014 978-84-9766-506-3 Eumo Editorial
Big Surprise 5 Class Book 978-01-945-1640-2 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 5 Activity Book 978-0-19-451624-2 Oxford University Press
Diccionari pocket català/anglès amb cd- rom Oxford University Press REUTILITZAT
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 5è. Llibre 978-84-307-1747-7 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 5è. Quadern per practicar 978-84-307-1749-1 Teide
Ciències de la Naturalesa 5è Projecte Duna Llibre 978-84-307-1452-0 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 5è Projecte Duna Quaderns 978-84-307-1453-7 Teide
Ciències Socials 5è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1457-5 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 5è Projecte Duna. Quaderns 978-84-307-1458-2 Teide
Música 1 Cicle Superior Llibre Barcanova REUTILITZAT
Atles REUTILITZAT
     
Llengua catalana 6è. Llibre de Coneixements 978-84-489-3479-8 Barcanova REUTILITZAT
Llengua catalana 6è. Dossier d'aprenentatge 978-84-489-3480-4 Barcanova
Castellà Cicle Superior 2 978-84-9766-203-1 Eumo Editorial
Big Surprise 6 Class Book 978-01-945-1641-9 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 6 Activity Book 978-0-19-451625-9 Oxford University Press
Música 2 Cicle Superior Llibre Barcanova REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 6è. Llibre 978-84-307-1931-0 Teide REUTILITZAT
Matemàtiques Projecte Duna 6è Quadern per practicar 978-84-307-1933-4 Teide
Ciències de la Naturalesa 6è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1994 Teide REUTILITZAT
Ciències de la Naturalesa 6è Projecte Duna. Quaderns 978-84-307-1995 Teide
Ciències Socials 6è Projecte Duna. Llibre 978-84-307-1998 Teide REUTILITZAT
Ciències Socials 6è Projecte Duna . Quaderns 978-84-307-1999 Teide
Atles REUTILITZAT
Diccionari pocket català/anglès amb cd- rom Oxford University Press REUTILITZAT
Diccionario Primaria Lengua Española Anaya VOX Educació REUTILITZAT
Diccionari de la llengua catalana- Primer Diccionari 978-84-9766-412-7 Eumo Editorial REUTILITZAT