La reutilització de llibres és un dels projectes de l’escola. Això permet fer un ús col·lectiu dels llibres de text de manera que les famílies fan una menor despesa en la compra i els alumnes s’acostumen a compartir-los i respectar-los.

A la quota de material i serveis hi ha una part destinada a la reposició d’aquests llibres.

Cada inici de curs l’escola assignarà als alumnes els llibres amb una etiqueta que els identifica. Els alumnes i les seves famílies assumeixen la responsabilitat de mantenir-los en bon estat.

 Llibres de text curs 2018-2019

 * Els llibres de REUTILITZACIÓ seran només de consulta.

P3      
Es treballa sense llibres (l'escola els proporcionarà el material necessari)      
P4      
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 2 978-84-316-7878-4 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 3 978-84-316-7879-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 4 978-84-316-7880-7 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 4-5 anys Quadern 5 978-84-316-7881-4 Vicens Vives  
P5      
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 2 978-84-316-8252-1 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 3 978-84-316-8253-8 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 4 978-84-316-8254-5 Vicens Vives  
Aprenc amb les xifres. 5-6 anys Quadern 5 978-84-316-8255-2 Vicens Vives  
1r      
Matemàtiques 1llibre de l'alumne. Programa Connexions
978-84-489-4438-4 Barcanova
Llengua Anglesa Big Surprise 1 978-0-19-451620-4 Oxford University Press
Nou- Lectojocs – quaderns 1

978-84-8412-448-1

Salvatella
Nou- Lectojocs – quaderns 2

978-84-8412-449-8

Salvatella
2n      
Matemàtiques 2.Lllibre de l'alumne.Programa Connexions
978-84-489-4445-2 Barcanova
Nou- Lectojocs – quaderns 4

978-84-8412-465-8

Salvatella
Nou- Lectojocs – quaderns 5

978-84-8412-466-5

Salvatella
Llengua Anglesa Big Surprise 2
978-0-19-451621-1 Oxford University Press
3r      
Llengua catalana 3r CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3164-3 Barcanova
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 3 978-84-682-2124-3 Vicens Vives
Big Surprise 3 Activity book 978-0-19-451622-8 Oxford University Press
Matemàtiques 3.Dossier d’aprenentatge.Programa Connexions
978-84-489-4453-7 Barcanova  
4t      
Llengua catalana 4t CM. Dossier d'aprenentatge (ed. 2013) 978-84-489-3168-1 Barcanova
Castellà. Actividades CHIMPA. Lengua 4 978-84-682-2983-6 Vicens Vives
Big Surprise 4 Class Book 978-01-945-1639-6 Oxford University Press REUTILITZAT
Big Surprise 4 Activity Book 978-0-19-451623-5 Oxford University Press
Dossier d’aprenentatge matemàtiques 4t Cicle Mitjà 978- 84-489- 3187-2 Barcanova
     
Llengua catalana 5è CS. Dossier d'aprenentatge (ed. 2014) 978-84-489-3315-9 Barcanova
Llengua castellana 5è Chimpa CS. Actividades.  978-84-682-1478-8 Vicens Vives
Big Surprise 5 Activity Book 978-0-19-451624-2 Oxford University Press
Matemàtiques 5 Dossier d'aprenentatge.Programa Connexions
978-84-489-4459-9 Barcanova  
     
Llengua catalana 6è.Dossier d'aprenetatge( ed.2014)
978-84-489-3315-9 Barcanova  
Actividades.Chimpa Lengua 6
978-84-682-2814-3 Vicens Vives
Big Surprise 6 Activity Book 978-0-19-451625-9 Oxford University Press
Matemàtiques Projecte Duna 6è Quadern per practicar 978-84-307-1933-4 Teide