El "Camí escolar, espai amic" és un recurs educatiu i una iniciativa destinada a impulsar la recuperació de l'espai públic com espai de relació i convivència i com una manera innovadora i participativa d'abordar l'educació per a la mobilitat dels infants i adults.

3.2.1 cami escolar vila de grcia 1024x614Elcamins escolars són una estratègia educativa que facilita que els infants, de manera autònoma i segura, facin a peu el camí d'anada i tornada de casa a l'escola, però sobretot fomenten els valors del respecte, la responsabilitat i la bona convivència entre tota la comunitat educativa i el barri.

Per aconseguir aquesta finalitat és necessari incidir tant en la població infantil com en els adults, per això cal generar actuacions que contribueixin al replantejament d'actituds per ambdues parts: els nois i les noies han de poder experimentar i aprendre a valorar els riscos mentre la comunitat, entesa  com a ciutadania organitzada, ha de contribuir a posar les condicions de viabilitat.

 

"Camí escolar, espai amic" és un projecte participatiu que només és possible amb el compromís de l'escola, el professorat, l'AMPA, les famílies, la xarxa associativa i comercial del barri, d'Institut Municipal d'Educació (IMEB) i l'Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, la Guàrdia Urbana i el Districte, que és qui coordina tot el procés.

Per fer el camí escolar s'ha de definir i senyalitzar un itinerari senzill que coincideixi amb el camí que fan la majoria de nens i nenes que vénen a peu a l'escola. Facilitar un itinerari segur que els doni la possibilitat de desplaçar-se sols fins a l'escola i potenciar així la seva autonomia personal. De retruc, millora l'entorn i la qualitat de vida de tots els residents de la zona.

El projecte del camí escolar consta per diverses fases:

Avaluació inicial/diagnòstic: per conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l'escola, el grau d'autonomia amb què ho fan, el mitjà de transport que fan servir, la percepció que tenen del recorregut, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions ...

3.2.2 Dsc09275

Disseny  del projecte específic i "acordat" de cada centre escolar o de barri: partim de l'informe diagnòstic, es configura el pla d'acció   en coherència amb allò que s'ha identificat, prioritzant les accions en funció dels criteris tècnics i el pressupost  disponible.

Implementació dels projectes

Avaluació: l'avaluació de cada projecte es va realitzant de manera continuada amb la periodicitat que s'acorda amb cada centre escolar. L'avaluació del projecte global de ciutat és compartida amb tots els tècnics i les tècniques referents del camí escolar de cada districte que es reuneixen periòdicament.

 

Barcelona ha estat un municipi precursor en la implantació dels camins escolars. L'any 2002 va començar a implicar-se en aquest projecte educatiu.

Al Districte de Sant Andreu, El programa Camí escolar, espai amic, va arribar fa uns 2 anys amb la seva inauguració del camí escolar de les escoles Escola Mestre Enric Gibert i Camins, l'Escola Jesús Maria i la Llar d'Infants El Mar.

3.2.4 P1010961

El curs 2015-16 l'Ajuntament ens va escollir per formar el 2n camí escolar del districte de Sant Andreu conjuntament amb l'Institut Príncep de Viana ,l'escola bressol Parc de la Pegaso i escola Turo Blau.

Durant el curs escolar 2015-16 l'escola va iniciar la primera fase del projecte Fase inicial /diagnostica amb l'elaboració d'enquestes dirigides a les famílies per fer una recollida de dades i buidatge de les dades du-te a terme per L'AMPA.

Aquest curs escolar 2016-17 s'està fent el treball amb els infants dins les aules d'acord amb les edats i nivells dels alumnes. Aquest treball és molt divers doncs hi ha cursos que han sortit a donar una volta pel barri i veure com són els carrers, les cases, si hi ha arbres ..., amb el Google maps s'ha localitzat el barri i l'escola, s'han fet murals, i els petits amb els Beebots han jugat a fer el camí des de casa a l'escola, o al parc de la Pegaso a partir d'una maqueta.

Per altra banda s'inicia la 2 fase del disseny del projecte.

Quan el projecte estigui acabat ho celebrarem amb una gran festa per inaugurar el camí.

3.2.3 Dsc09469