LA CIÈNCIA A L'ESCOLA

La competència científica consisteix en la capacitat de resoldre problemes, d'explicar fenòmens naturals i tecnològics, d'interpretar dades, de comprendre la metodologia científica i d'analitzar i avaluar .

L'escola sempre a fet propostes per desenvolupar aquesta competència.

Inicialment des d'Educació Infantil feien el programa 3-6 fins ara que actualment aquest queda integrat dins els Espais .

Per continuar l'experimentació, la investigació i la necessitat de pensar, crear i aprendre.

Ser observador, entendre i poder treure conclusions del món que ens envolta.

Per poder fer i formar-nos com a mestre i poder transmetre als alumnes aquesta capacitat d'aprendre a aprendre sempre i en tot moment; participem en activitats diferents i en diferents cursos i nivells, com són PETITS TALENTS CIENTÍFICS i el CONGRÉS DE CIÈNCIA del Districte de Sant Andreu.

Així també, fem activitats fora de l'escola, tallers, museus, o visites a lloc diferents. Per ser competents i tenir la necessitat d'observar en tots els nivells, tant pels diferents projectes com per adquirir la competència científica en cada edat.