Ara, l'Escriptura!, és un projecte de recerca destinat a millorar les competències escrites de textos escolars en català que consisteix a fer formació als docents des de 2n a  5è de primària i 2n d'ESO perquè puguin implementar intervencions d'aula innovadores.

L'objectiu d'aquesta proposta és incidir en la millora dels resultats en expressió escrita de l'alumnat d'educació obligatòria d'escoles ubicades en contextos diversos, entenent que es tracta d'una competència bàsica que s'ha de treballar des dels nivells inicials de l'escolaritat.

La nostra escola en aquest projecte té un paper important, ja que és centre experimental. Hi participen els nens i nenes de les aules de 2n ,3ri 4t  i 5è de primària conjuntament amb els seus docents, els quals assisteixen o han assistit a un pla de formació perquè puguin fer intervencions innovadores a l'aula.

Si vols saber més sobre aquest projecte, accedeix a aquest enllaç

http://www.aralescriptura.cat/