L’aprenentatge de les llengües és un element molt important del Projecte educatiu de l’escola ja que la llengua és la base de tots els aprenentatges. Estem en una societat multilingüe i pluricultural i volem que els nostres alumnes estiguin ben preparats.

El projecte lingüístic recull el català com a llengua vehicular i el tractament de les llengües curriculars seguint les directrius del Departament d’Ensenyament.

L’objectiu principal és que els alumnes acabin la primària amb una bona competència oral i escrita del català, el castellà i l’anglès.

Actualment introduïm la llengua anglesa al segon curs del cicle d'educació infantil i a Educació Primària es fan tallers en les tres llengües curriculars i, a més, a partir de 3r de Primària es fa l’àrea de visual i plàstica en anglès per donar més oportunitats a escoltar aquesta llengua als nostres alumnes en un context diferent.

 

endevinalla  llengua