LES TAC Competència digital (Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement)


Des de fa molts anys l'escola ha participat en projectes d'innovació i d'integració de les TAC a l'aula.

La informàtica i les noves tecnologies estan molt presents a la nostra societat. És per això que a la nostra escola no les deixem de banda i són dues eines que vehiculen totes les àrees del currículum.

La nostra programació TAC contempla que es treballin aquestes eines des d'infantil i s'allargui a tota la primària. La introducció a infantil es fa mitjançant l'ús de la PDI (pissarra digital interactiva i/o projector), l'inici en l'ús de l'ordinador i ús de tauletes.

     

 

P 4 i P 5 puja a l' aula d'informàtica tres quarts d' hora amb mig grup quinzenalment.

A primària 1r i 2n curs també disposen de tres quarts setmanals a l'aula d'informàtica quinzenalment amb mig grup.

A partir de 3r l'ús de les eines tac estan ja totalment integrades a totes les àrees del currículum i per tant, no tenen una sessió especifica per a tal fi.

 

     


La nostra escola està dotada de pissarres digitals i /o projectors a totes les aules amb tutoria.

Totes les aules estan dotades de PC.
Aules P3, 1 per aula

Aules P4 i P5, dos per aula

Totes les aules Primària, 3 ó 4 per aula

Aula d' Acollida

Aula USEE

El curs escolar 2016-17 s'han comprat 15 tauletes.

Per poder iniciar el treball de programació – robòtica cada any es demana en préstec al CRP de Sant Andreu els " Beebots" i es fa ús des de P3 fins a sisè.

Un altre material de préstec audiovisual interessant i que ens permet treballar la competència comunicativa des del mitjà audiovisual són els " Ginys ".

 

L'escola disposa de 2 aules d'informàtica (Aula Xip i Aula Com) amb PC, auriculars...

El nostre objectiu és familiaritzar els nens i les nenes amb els sistemes operatius, que els formem per fer tasques d'ús habitual (obrir, tancar documents, imprimir, gravar...) Alhora els preparem per fer servir programes d'edició de textos, PowerPoint... i programes educatius que els ajudin a practicar i a consolidar conceptes i procediments treballats a l'aula, de manera individualitzada i proposant les tasques adequades als diferents nivells maduratius.