LES TAC Competència digital (Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement)


Des de fa molts anys l'escola ha participat en projectes d'innovació i d'integració de les TAC a l'aula.

La informàtica i les noves tecnologies estan molt presents a la nostra societat. És per això que a la nostra escola no les deixem de banda i són dues eines que vehiculen totes les àrees del currículum.

La nostra programació TAC contempla que es treballin aquestes eines des d'infantil i s'allargui a tota la primària. La introducció a infantil es fa mitjançant l'ús de la PDI (pissarra digital interactiva i/o projector), l'inici en l'ús de l'ordinador i ús de tauletes.

     

 

A partir de la implementació dels espais a Infanil i els tallers a primària s'ha incrementat lús de les eines TAC en diferents moments al llarg de la setmana (tallersde robòtica, ús generalitzat de tauletes...) totalment integrades a totes les àrees del currículum.

     Img 6744


La nostra escola està dotada de pissarres digitals i /o projectors a totes les aules amb tutoria. A més disposem de 15 tauletes i 8 blue-bots per programar.

Un altre material de préstec audiovisual interessant i que ens permet treballar la competència comunicativa des del mitjà audiovisual són els " Ginys ".

El nostre objectiu és familiaritzar els nens i les nenes amb els sistemes operatius, que els formem per fer tasques d'ús habitual (obrir, tancar documents, imprimir, gravar...) Alhora els preparem per fer servir programes d'edició de textos, PowerPoint... i programes educatius que els ajudin a practicar i a consolidar conceptes i procediments treballats a l'aula, de manera individualitzada i proposant les tasques adequades als diferents nivells maduratius.

Amb la robòtica pretenem Iniciar als alumnes en el llenguatge de programació, de manera lúdica, utilitzat pel BLUE BOT aprenent a donar les ordres adequades i correctes per arribar a l’objectiu final, sense deixar de banda el treball en equip posant-se d’acord entre tots els membres pel funcionament del BLUE BOT.

     

       

   3.9.6.img 5950 p  IMG 6581