INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIONS

L'escola disposa d'instal·lacionsi espais amplis que garanteixen la qualitat de l'educació que oferim.

La reducció de línia 3 a línia 2 ens permet disposar d'espais on poder, fer agrupaments diversos ...

La majoria d'aules estan dotades de pissarra digital i/o projector

L'escola compta amb:

Aula de psicomotricitat

1.2.4.AULA PSICOMOTRICITAT 1     1.2.5.AULA PSICOMOTRICTAT 2

Sala de motricitat

1.2.2.AULA MOTRICITAT 1     1.2.3.AULA MOTRICITAT 2

Aules d'anglès

Aules de música

1.2.8.AULA VIVALDI

Aula de ciència

1.2.1.AULA CINCIA

Aules d'informàtica (2)

1.2.9.AULA XIP 1     1.2.10.AULA XIP 2

Aules per fer grups reduïts

Biblioteca

1.2.11.BIBLIOTECA

Gimnàs

Pati per als alumnes de P3

1.2.14.PATIS 1     1.2.15.PATIS 2     1.2.16.PATIS 3

Pati per als alumnes de P4 iP5

1.2.17.PATIS 4     1.2.18.PATIS 5

Patis/Pistes esportives exteriors pels alumnes d'Educació Primària

1.2.20.PATIS 8     1.4.1.2.5 i 6 pati 3

Pista d'usos múltiples exterior coberta

Cuina pròpia

Menjador per als alumnes d'Educació Infantil

Menjador per als alumnes d'Educació Primària

Teatre/Sala d'actes

Casetes per E.I en horari de menjador

Sala de Mestres

Aula acollida

Aula USEE
1.2.6.AULA USEE 1     1.2.7.AULA USEE 2