PROJECTES DE L'ESCOLA

LES TAC Competència digital (Tecnologies per a l'Aprenentatge i el Coneixement). Des de fa molts anys l'escola ha participat en projectes d'innovació i d'integració de les TAC a l'aula...

LES TAC

El curs 17-18 hem consolidat els Espais a Educació Infantil i hem iniciat els tallers a tota la primària.

ESPAIS I TALLERS

Fa bastants anys que l'escola va iniciar un projecte artístic on treballar materials i tècniques artístiques i plàstiques amb els alumnes d'una manera vivencial i coherent a tota l'escola. El projecte va portar una formació de tres anys als mestres i educadors, d'aprenentatge, de metodologia i programació...

L' ART A L' ESCOLA

L'escola és una escola formadora d'estudiants que volen formar part de l'educació des de diferents àmbits que l'escola pot oferir. Cada curs tenim entre 15 o 16 estudiants de pràctiques de Magisteri, com també de Pedagogia,de diferents universitats UB, UAB, URL,UNIR, UVIC...

ESCOLA FORMADORA

La música és un llenguatge artístic que permet expressar sentiments, emocions, vivències i a la vegada és una mitja de comunicació i relació amb els altres. Treballem la música de manera molt pràctica. Des de P3...

EDUCACIÓ MUSICAL

EDUCACIÓ FÍSICA. MOTRICITAT I PSICOMOTRICITATDurant l'etapa d'infantil i Primària l'Infant ha d'aconseguir un desenvolupament integral, per això des de les àrees de psicomotricitat, motricitat a educació infantil i d'educació física a primària...

EDUCACIÓ FÍSICA

L’aprenentatge de les llengües és un element molt important del Projecte educatiu de l’escola ja que la llengua és la base de tots els aprenentatges. Estem en una societat multilingüe i pluricultural i volem que els nostres alumnes...

L'APRENENTATGE DE LES LLENGÜES

Aquesta metodologia de treball ajuda als alumnes a aprendre a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

FEM PROJECTES

Pla d'Impuls de la Lectura (ILEC), PADRINS LECTORS. Des deel curs 2015-16 la nostra Escola participa en el Pla d'impuls de la lectura, proposat pel Departament d'Ensenyament, que té com a objectiu la millora de l'èxit escolar...

PADRINS LECTORS

Projecte de Recerca Universitària "ARA L'ESCRIPTURA". Ara, l'Escriptura!, és un projecte de recerca destinat a millorar les competències escrites de textos escolars en català que consisteix a fer formació als docents de 2n, 4t de primària i 2n d'ESO perquè puguin implementar intervencions d'aula innovadores...

ARA L'ESCRIPTURA

EL COMERÇ I LES ESCOLES és un programa educatiu impulsat per la Direcció de Comerç de l'Àrea d'Empresa, Cultura i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona. L'objectiu del programa és afavorir el coneixement de l'entorn cultural, social i històric de Barcelona mitjançant el comerç del barri...

COMERÇ A L'ESCOLA

La competència científica consisteix en la capacitat de resoldre problemes, d'explicar fenòmens naturals i tecnològics, d'interpretar dades, de comprendre la metodologia científica i d'analitzar i avaluar. L'escola sempre a fet propostes per desenvolupar aquesta competència...

CIÈNCIA A L'ESCOLA

El "Camí escolar, espai amic" és un recurs educatiu i una iniciativa destinada a impulsar la recuperació de l'espai públic com espai de relació i convivència i com una manera innovadora i participativa d'abordar l'educació per a la mobilitat dels infants i adults...

CAMÍ ESCOLAR

L'Escola forma part del projecte Eines per al Canvi conduït pel Consorci d'Educació de Barcelona. Té com a objectiu treballar perquè l'esperit innovador arribi al cor del sistema i de manera sostinguda, treballant alhora l'excel·lència, la cohesió i l'equitat...

XARXES PEL CANVI

El curs passat 2015/16 vam iniciar conjuntament amb l'Institut Príncep de Viana el projecte d'Aprenentatge i Servei; va ser un curs per formar-nos. Aquest curs hem iniciat el projecte compartit. Aquest projecte consisteix en una col·laboració entre alumnes...

APRENENTATGE I SERVEI